Isı Paylaşım Hesapları

Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması

 MADDE 8 – (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı

tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

  • Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20’si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem

kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

  • Merkezî ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır.
  1. a) Isı ölçerlerin kullanılması durumunda hesaplama:

M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

P1 : Bağımsız bölümün toplam ısı ölçer tüketim tutarı (TL)

P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

S1,2,…n : Bağımsız bölümde bulunan her bir ısı ölçerde okunan değer

St : Binada bulunan bütün ısı ölçerlerde okunan değerlerin toplamı

A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).b) Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

P1 : Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)

P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

S : Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer

St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunandeğerlerin toplamı

A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

  • Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhî sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine

göre paylaştırılır.

  • Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinin sıhhî sıcak su giderleri, aşağıdaki şekilde paylaştırılır.
  1. Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezî ısıtma sisteminden bağımsız olması ve sıcak su

sayaçlarının kullanılması halinde hesaplama:

  • : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

S : Bağımsız bölümde bulunan sıcak su sayacında okunan değer (litre)

St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki sıcak su sayaçlarından okunan  değerlerin toplamı

(litre).

  1. Binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezî ısıtma sisteminin payı merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezî sıhhî sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);

şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim tutarı (M); M = By x F     (TL)şeklinde hesaplanır.

Burada;

F : Yakıt birim fiyatı (TL)

By : Merkezî sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak

alınır.)

  • : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

V : Tüketilen sıcak su hacmi (litre)                  tw : Sıcak su sıcaklığı (°C)

HU : Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3 olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)